Skip to content

Medlemskap i Svenska Vinthundklubben

Som medlem i Svenska Vinthundklubben får du möjlighet att delta i alla de aktiviteter som anordnas runt om i landet. För att din hund ska få ställas ut på någon av våra officiella utställningar, delta på ett officiellt lure coursingprov och träna lure couring krävs det att du är medlem. Det anordnas också många andra aktiviteter runt om i landet som bara är öppna för medlemmar eller billigare för medlemmar. Det kan vara många olika aktiviteter som har med hundar eller vinthundar att göra bland annat föreläsningar om fysiologi, ringträning, promenader och liknande. Vad just din avdelning har för aktiviteter hittar du på dess hemsida.

Svenska Vinthundklubben ger ut en Årsbok i början av april varje år som täcker det som hänt året innan. Den är i A4 format, ca 240 sidor tryckt i fyrfärg. Vi ger också ut ett PM nummer tre gånger om året som täcker PM för alla officiella utställningar och lure coursingprov arrangerade av avdelningar, lure coursingklubbar och rasklubbar.

Bli medlem här >>
Familjemedlemskap >>

Formulär för ändringar gällande medlemsskap >>
• Adressändring
• Avslut av medlemskap
• Övrig förändring av medlemskap
• Ändring/tillägg av e-postadress eller telefonnummer

Formulär för valpgåvomedlemskap >>
Här nedan kan ni uppfödare anmäla valpköparmedlemskap i Svenska Vinthundklubben för era valpköpare.

Medlemsavgifter
Fullbetalande medlem 265 SEK
Familjemedlem 40 SEK
Valpgåvomedlemskap 50 SEK
Utländsk medlem 300 SEK
Utländsk valpgåvomedlemskap 150 SEK

Medlemsavi via E-faktura eller Kivra

Ni kan välja att få inbetalningskort/medlemsbevis via E-faktura. Om man inte valt E-faktura men är ansluten till Kivra får man den via Kivra. Om du inte har dessa digitala alternativ, så skickas medlemsavin via post. Läs mer här >>

Välkommen till Svenska Vinthundklubben!