1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

Anvisningar RAS

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram dessa avelsstrategier. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Svenska Vinthundklubben är som specialklubb ansvarig för att koordinera och stötta arbetet med RAS för raser inom grupp 10 samt för några raser i grupp 5. För en rasklubb gäller att RAS ska uppdateras vart femte år. Efter att RAS förankrats hos medlemmar och styrelse i respektive rasklubb går dokumentet vidare till SvVK och därefter vidare till granskning och fastställande hos SKK. Processen att granska och eventuellt justera dokumentet innan det kan fastställas kan ta ett antal månader – tänk därför på att vara ute i god tid med arbetet i rasklubben.

Under ser ni tidplan för när nästa RAS ska vara fastställd för de olika raserna inom SvVK. Har ni frågor kring detta? Kontakta i så fall ansvarig för RAS i SvVKs Huvudstyrelse. Senaste version av RAS finns på http://www.skk.se/sv/hundraser/

Chart polski
RAS fastställd 2014-03-12
GRAINS
Nästa revidering 2019

Faraohund
RAS fastställd 2014-05-14
Svenska Farao- & Cirnecoklubben
Nästa revidering 2019

Galgo espanol
RAS fastställd 2014-05-14
GRAINS
Nästa revidering 2019

Irlänsk varghund
RAS fastställd 2014-03-12
Svenska Irländsk Varghund Klubben
Nästa revidering 2019

Magyar agar
RAS fastställd 2014-01-12
GRAINS
Nästa revidering 2019

Podenco canario
RAS fastställd 2014-03-12
GRAINS
Nästa revidering 2019

Skotsk hjorthund
RAS fastställd 2014-05-14
Hjorthundklubben
Nästa revidering 2019

Sloughi
RAS fastställd 2014-10-02
GRAINS
Nästa revidering 2020

Azawakh
RAS fastställd 2015-01-25
GRAINS
Nästa revidering 2020

Podenco ibicenco
RAS fastställd 2015-03-25
GRAINS
Nästa revidering 2020

Podengo portugues
RAS fastställd 2015-05-20
Svenska Podengo Portugues Klubben
Nästa revidering 2020

Saluki
RAS fastställd 2015-09-02
Svenska Salukiringen
Nästa revidering 2020

Borzoi
RAS fastställd 2016-04-06
Borzoi-Ringen
Nästa revidering 2021

Italiensk vinthund
RAS fastställd 2016-04-06
GRAINS
Nästa revidering 2021

Cirneco dell' etna
RAS fastställd 2016-08-24
Svenska Farao- & Cirnecoklubben
Nästa revidering 2021

Greyhound
RAS fastställd 2016-11-24
Svenska Greyhoundklubben
Nästa revidering 2022

Afghanhund
RAS fastställd 2016-11-24
Svenska Afghanhundklubben
Nästa revidering 2022

Whippet
RAS fastställd 2018-03-26
Svenska Whippetklubben
Nästa revidering 2023