1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

Anvisningar LCK

Årsmöte

Att tänka på:
När ni bestämmer datum för årsmötet så måste ni tänka på att balans- och resultatrapport och verksamhetsberättelse ska skickas till revisorerna senast 4 veckor innan mötet enligt stadgarna.

Till HS så fort revisorerna har granskat dem:
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Till HS så snart de är klara , dock senast 4 veckor innan VF:
Verksamhetsplan
Budget

Till HS så snart det är klart, dock senast 4 veckor efter mötet:
Årsmötesprotokoll

Prov

Till PKLC senast på av PKLC bestämt datum:
Ansökan om prov enligt av SKK utsatt plan
Ändring redan godkända prov