1_DSC6829 4_DSC8040 _DSC3339 _DSC3442 _Z1M1269 _Z1M5244 _Z1M5355

Anvisningar PKLC

VF

Till HS så fort revisorerna har granskat dem:
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Till HS så snart de är klara , dock senast 4 veckor innan VF:
Verksamhetsplan
Budget

Prov

Till HS senast på av HS bestämt datum:
Ansökan prov enligt av SKK utsatt plan
Ändringar redan godkända prov