Skip to content

Svenska Vinthundklubbens historik

Den 7 november 1950 grundas Svenska Vinthundklubben i Göteborg (sedermera Västra avd.) och associerades med Svenska Kennelklubben den 8 december samma år. Klubbens ordförande blir Marianne Fürst-Danielson, kennel Jidjis.

Den 1 februari 1951 bildades Östra och Norra kretsen (sedermera Östra avd.) i Stockholm på initiativ av Ingrid af Trolle, kennel El Khandahar. Under ca 20 år var Östra och Norra kretsen underordnad ”moderklubben” i Göteborg.

1961 bilades SvVK:s Norrbottensavdelning med Älvsbyn som hemvist. Ordförande här blev Walter Åkerström, kennel High Speed.

1968 beslutar SKK efter en motion av Bo Bengtson till KF att vinthundarna skall bedömas som egen rasgrupp, grupp 10.
Före dess tävlade våra vinthundar i Sällskapshundsgruppen, grupp 9.

Hösten 1971 startade i Sundsvall en sektion ”Sundsvalls Vinthundklubb” underställd Norrbottens avd. och fick den 21 juni 1973 självständig status som Nedre Norra avd.

Den 21 juni 1973 fick vi ytterligare en ny avdelning nämligen Västerbotten avd. med säte i Skellefteå.

Nuvarande SvVK Huvudstyrelse bildades efter många och långdragna diskussioner under åren 1967-1973. Den 1 januari 1974 fastställde SKK stadgarna för Svenska Vinthundklubben.

21 april 1989 startade diskussioner kring en avdelning i söder. 1991 blev SvVK Södra officiell avdelning inom Svenska Vinthundklubben.

SvVK består i dag av 4 avdelningar sedan de tre norra avdelningarna har slagits ihop för att få en kraftfullare avdelning, PKLC – Provkommittén Lure Coursing, fem lure coursingklubbar för lure coursing samt 10 anslutna rasklubbar.

Älvsby Loppet som grundades 1964 blev en svensk klassiker i Sverige och Finland.
Älvsby Loppet som grundades 1964 blev en svensk klassiker i Sverige och Finland.