Skip to content

Årsboken

Artiklar
Har du bra idéer på artiklar som skulle passa Årsboken, eller har du något du själv skulle vilja skriva om så tveka inte att höra av dig med förslag på mail: vinthunden@svvk.se. Manusstopp för artiklar är 31 januari 2023.

Annonser
Färdiga annonser eller bokning av annonsutrymme skickar du till redaktionen e-post: vinthunden@svvk.se
Lize Edland, vår annonsredaktör, finns tillgänglig i redaktionen om du behöver ha hjälp med att utforma din annons. Om du själv gör din annons, tänk på att det krävs utfall på minst 3 mm och att annonsen måste vara i minst 300 dpi i 100% (A4-format). Manusstopp för annonser är satt till den 15 februari 2023.

Annonspriser (medlemmar)
Helsida 800 kronor
Inre omslag 1000 kronor
Baksida 2000 kronor
Två helsidor för endast 1200 kronor (400 kronor i rabatt!)

Betalning för din annons gör du till SvVK:s plusgiro 9 77 04-1, för betalningar från utlandet använd IBAN SE5195000099604200977041 BIC NDEASESS

Presentation av titlar
Vi kommer att presentera svenskägda eller svenskuppfödda hundar som har vunnit ”officiella” vinnartitlar (NO V, FI V, DK V, NORD V, EUW, WW samt junior- och veterantitlar för dessa). Vi vill också kunna presentera alla svenska vinnare oberoende av uppfödare eller ägare. Bild på hunden skickas till: vinthunden@svvk.se senast 31 januari 2023. Glöm inte ange fotograf!

Bilder
Tänk på att bilder som ska tryckas ska hålla tillräckligt hög standard för att bli bra i tryck. En tumregel är att bilderna är 300 dpi i 100%. Redaktionen granskar alla bilder som kommer in och påtalar när bilderna inte håller för tryck. Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera bilder som inte anses hålla för tryck. Det är också viktigt att man anger vem som har fotograferat, utan fotografens namn kommer bilden inte att tryckas, lika viktigt är det att man har fått tillstånd att använda bilden. Redaktionen kommer att anta att alla bilder som kommer oss tillhanda är godkända för användning och vi tar inget ansvar för bilder som kommer redaktionen tillhanda utan fotografens tillstånd utan det ansvaret åligger den som har sänt in bilden.

Manusstopp
Artiklar: 31 januari 2023
Vinnarbilder: 31 januari 2023
Annonser: 15 februari 2023

Redaktionskommittén
e-post: vinthunden@svvk.se
Lize Edland, Malin Åberg och Eva Andersson

Utgivningsplan Vinthunden 2022/2023

Vinthunden nr 4-2022 – PM-nummer >>
Manusstopp 15 november 2022 (planerad utgivning i mitten av december)

Vinthunden nr 1-2023 – PM-nummer
Manusstopp 15 mars 2023 (planerad utgivning i mitten av april)

Vinthunden nr 2-2023 – Årsboken
Se info ovan.

Vinthunden nr 3-2023 – PM-nummer
Manusstopp 15 juni 2023 (planerad utgivning i mitten av juli)

Vinthunden nr 4-2023 – PM-nummer
Manusstopp 15 november 2023 (planerad utgivning i mitten av december)