• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Årsboken 2013

OBS - Ni som inte har betalat medlemsavgiften måste nu betala omgående om ni vill ha Årsboken. Vi tar ut adressfilen från SKK 21/3 och då är det betalningar tom 20/3 som kommer med. Det innebär att ni måste ha betalat senast 19/3. Vi kommer inte att trycka överexemplar så det kommer inte att finnas några Årsböcker att köpa.


SvVK:s västra avdelning

SvVK:s västra avdelning hade årsmöte den 2:e mars och tyvärr hade valberedningen inte kommit med något förslag till styrelse och på mötet fanns det inte tillräckligt med medlemmar för att få till en styrelse vilket resulterade i att avdelningen lades i "malpåse". Det är inte möjligt att driva en avdelning utan styrelse. Vad innebär då detta? Jo kortsiktigt är det SvVKs huvudstyrelse som förvaltar västra avdelningens tillgångar och ansvarar för fastlagda aktiviteter.

Utställningen på Tånga Hed
Den tidigare styrelsen har planerat och SKK har godkänt en officiell utställning på Tånga Hed i midsommarhelgen 2014 och den ska genomföras enligt planerna. För att det ska lyckas på ett bra sätt måste vi ha en utställningskommitté där det är angeläget med lokal förankring. Några ur SvVKs styrelse har åtagit sig att ingå i kommittén men vi behöver fler intresserade personer, gärna bosatta inom västras verksamhetsområde, till kommittén. Har du tid, lust och möjlighet att göra en insats för att Tånga Heds utställningen ska bli lyckad. Vi behöver dig som kan hjälpa till med förberedelser men även dig som kan ställa upp som funktionär på utställningsdagen.
Vill du vara med? Hör av dig till mig, Elisabet Levén helst per e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. men även telefon 0851292090 eller 070 5492543 går bra.

Vad händer med avdelningen i framtiden?
Ja det beror mycket på vad ni som bor inom västras geografiska område vill med er avdelning. Även här är jag tacksam för idéer och synpunkter. Finns det intresse och tillräckligt många medlemmar som kan tänka sig att ingå i en styrelse eller åta sig andra uppdrag för klubben så kan vi återuppliva nuvarande avdelning. I så fall kallar vi till ett klubbmöte där ni väljer en interimsstyrelse och en valberedning. Interimsstyrelsen driver då verksamheten fram till nästa ordinarie årsmöte och en viktig uppgift är att förbereda detta årsmöte och ta fram alla handlingar som stadgarna kräver. Finns det inte tillräckligt intresse för att återskapa avdelningen måste SvVKs styrelse se över vår nuvarande organisation, som bygger på att samtliga medlemmar tillhör en avdelning och det är via avdelningen som medlemmarna påverkar besluten inom hela vinthundklubben. SvVKs styrelsen får utarbeta ett förslag till förändringar som sedan tas upp på vinthundsfullmäktige som enligt stadgarna är den instans som beslutar i sådana frågor. Det är alltså mycket viktigt att alla men framförallt alla ni som bor inom västras nuvarande område funderar på hur ni vill ha det i framtiden.

Som ni säkert förstår ar det lite bråttom med både personer till utställningskommittén och synpunkter på framtiden. Nästa Vinthundfullmäktige är i slutet på maj och där måste styrelsen redogöra för det aktuella läget och kanske också ha en första diskussion om framtiden. Som underlag för en sådan diskussion är idéer och synpunkter från berörda medlemmar synnerligen viktiga.

Elisabet Levén
Ordförande SvVK
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 0851292090 eller 070 5492543


Medlemskap i Svenska Vinthundklubben

Från och med 2014 går vi över till rullande medlemskap som administreras av SKK. Ansvarig hos oss är vår kassör Conny Croneryd. Detta innebär att du som har varit medlem 2013 får ett inbetalningskort skickat till dig i mitten av januari, så betala inte in något i förväg. Har du varit medlem tidigare och nu vill vara medlem igen så måste du fylla i formuläret på hemsidan för att kunna få ett inbetalningskort. Efter 2014-01-15 så är det SKK som svarar på alla medlemsfrågor. Telefonnummer är 08-795 30 50 (telefontider mån-fre 10-12 och 13-15) eller via e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Välkommen till Svenska Vinthundklubben

Svenska Vinthundklubben är en specialklubb inom SKK som har rasansvar för grupp 10 (vinthundar) och även några raser i grupp 5. SvVK har som uppgift att bevara och utveckla dessa rasers specifika egenskaper, och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser. Vilka raser som ingår i SvVK kan du läsa om i menyn, under "Raser inom SvVK". SvVK:s avdelningar och verksamhetsklubbar anordnar ca 15 officiella utställningar, och ca 10 lure coursing prov varje år. Utöver detta anordnas även inofficiella utställningar och lure coursing träningar. På våra utställningar har vi som mål att alltid anlita vinthundsspecialister och/eller uppfödare, som domare. Sedan 1999 är lure coursing är vinthundarnas bruksprov, med certifikat, cacil och championat. Läs mer om lure coursing på www.svvklc.se


eurosighthound 600px