1_DSC6829 2_DSC8243 3_DSC9116 4_DSC8040 5_DSC9163 6_DSC9230 7_DSC8613 8_DSC9003

SvVK/v och framtiden…

När detta skrivs har vi i dagarna haft ett möte med representanter för HS, övriga avdelningar samt med medlemmar från västra området som har hörsammat att avdelningen är i nöd.
Det mötet avlöpte väl och utgången av det mötet är att HS med stöd av beslutet som togs på vinthundfullmäktige 2014 inom en snar framtid kan tillsätta en interimsstyrelse som har till uppgift att förbereda ordinarie årsmöte 2015.
Då processen inte har kommit längre så finns det tyvärr ingen kallelse till detta årsmöte med i nästa pm-nummer som det sig bör men om allt går som det ska så kommer det en kallelse till er medlemmar i västra området via mejl eller vanlig snigelpost så snart det är möjligt.
Jag hoppas och tror på er medlemmar inom västra att ni sluter upp på ert kommande årsmöte 2015 för att göra er röst hörd så att västra kan leva kvar som en stark del av vinthundssverige.

Ordförande SvVK/HS
Jörgen Oinonen


Medlemskap i Svenska Vinthundklubben

Från och med 2014 går vi över till rullande medlemskap som administreras av SKK. Ansvarig hos oss är vår kassör Conny Croneryd. Detta innebär att du som har varit medlem 2013 får ett inbetalningskort skickat till dig i mitten av januari, så betala inte in något i förväg. Har du varit medlem tidigare och nu vill vara medlem igen så måste du fylla i formuläret på hemsidan för att kunna få ett inbetalningskort. Efter 2014-01-15 så är det SKK som svarar på alla medlemsfrågor. Telefonnummer är 08-795 30 50 (telefontider mån-fre 10-12 och 13-15) eller via e-post medlem@skk.se.


Välkommen till Svenska Vinthundklubben

Svenska Vinthundklubben är en specialklubb inom SKK som har rasansvar för grupp 10 (vinthundar) och även några raser i grupp 5. SvVK har som uppgift att bevara och utveckla dessa rasers specifika egenskaper, och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser. Vilka raser som ingår i SvVK kan du läsa om i menyn, under "Raser inom SvVK". SvVK:s avdelningar och verksamhetsklubbar anordnar ca 15 officiella utställningar, och ca 10 lure coursing prov varje år. Utöver detta anordnas även inofficiella utställningar och lure coursing träningar. På våra utställningar har vi som mål att alltid anlita vinthundsspecialister och/eller uppfödare, som domare. Sedan 1999 är lure coursing är vinthundarnas bruksprov, med certifikat, cacil och championat. Läs mer om lure coursing på www.svvklc.se
Medlemskap i SvVK krävs för deltagande på utställning, lure coursing prov och träningar.


eurosighthound 600px